Echtscheidingsadvocaat

U heeft besloten om te gaan scheiden van uw partner. Dit kan gaan om een eenzijdige scheidingsaanvraag, maar ook kunt u samen met uw partner besloten hebben niet verder te gaan. Dan heeft u een echtscheidingsadvocaat nodig. Wanneer beiden de intentie hebben om er gezamenlijk zo goed mogelijk uit te komen, dan is scheidingsbemiddeling de beste oplossing. Lukt dit niet, dan is een gang naar de rechtbank onvermijdelijk. Mr. Eugène van Hemert zal optreden als scheidingsadvocaat namens een van beide partijen.

 

Waarom kiezen voor Mr. Eugène van Hemert, echtscheidingsadvocaat

Scheiden is vaak een ingewikkeld proces. Er komt heel wat bij kijken. Zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn. U wilt dan een echtscheidingsadvocaat met jarenlange ervaring die u doelgericht helpt en opkomt voor uw belangen tijdens deze moeilijke periode. Mr. Eugène van Hemert heeft ruim 30 jaar ervaring in echtscheidingsprocedures en staat bekend om zijn betrokkenheid. Sinds 2019 heeft Eugène van Hemert kantoor aan huis in Alkmaar. Deze kleinschalige opzet maakt het contact een stuk persoonlijker waardoor u zich sneller op uw gemak voelt.

Echtscheidingsadvocatenkantoor Rembrandtkwartier in Alkmaar is ontstaan vanuit de gedachte om hulp te bieden aan mensen met een drukke agenda. Daarom is echtscheidingsadvocaat Mr. Eugène van Hemert ook beschikbaar in de weekenden en avonduren.

 

Lees meer over Mr. Eugène van Hemert en Advocatenkantoor Rembrandtkwartier.

 

Voordelen van echtscheidingsadvocaat Mr. Eugène van Hemert

  • Ook beschikbaar in het weekend en in de avonduren
  • Kantoor aan huis. Informeel en lagere tarieven
  • Ruim 30 jaar succesvol echtscheidingsadvocaat

 

Bel of mail Mr. Eugène van Hemert: ☎ 072-5129585 📱 06-12096321 📧 info@ak-rk.nl

 

Echtscheidingsadvocaat Mr. Eugène van Hemert in Alkmaar is ook buiten kantoortijden beschikbaar. Weekenden en avonduren.Echtscheidingsadvocaat of scheidingsbemiddeling?

Voor beide partners en de kinderen zou het, het meest prettig zijn als een scheiding zo harmonieus mogelijk verloopt. Wanneer beide partners bereid zijn om er samen uit te komen, dan is scheidingsbemiddeling de meest prettige en financieel gunstige oplossing. Maar in sommige situaties blijkt dat lastig. Emoties en financiële belangen hebben de overhand. Wanneer de verhoudingen tussen de beide partners helaas zodanig verstoord zijn, en scheidingsbemiddeling niet meer mogelijk is, dan is een echtscheidingsprocedure onvermijdelijk. Een echtscheidingsadvocaat is dan nodig. In dat geval kunt u terecht bij Mr. Eugène van Hemert. Zeker wanneer er minderjarige kinderen bij de scheiding betrokken zijn, probeer ik uiteraard dan ook zo veel mogelijk de-escalerend te werk te gaan. De belangen van het kind, waaronder het recht op goed contact met beide ouders, staan daarbij altijd voorop.

 

Hoe verloopt de echtscheidingsprocedure?

Echtscheidingsprocedures verschillen per situatie. Soms kiezen de beide partners voor een gezamenlijk echtscheidingsadvocaat of echtscheidingsmediator. Maar vaak wordt er gekozen voor een eigen advocaat die opkomt voor de belangen van het individu.  Om uw situatie te kunnen beoordelen, neemt u vooraf telefonisch contact op. Nadat u uw situatie heeft uitgelegd en uw wensen kenbaar heeft gemaakt, volgt een voorstel waarin staat hoe het traject van scheidingsmediation zal verlopen en wat de kosten zijn.

Vaak verloopt een echtscheidingsprocedures als volgt:

 

Stap 1 – Een inventariseren gesprek

Een echtscheiding begint meestal met een aantal gesprekken tussen beide partners. Vaak wordt geprobeerd om in onderling overleg al een aantal basisafspraken te maken.

 

Stap 2 – Scheidingsadvocaat of -bemiddelaar

Afhankelijk van de verstandhouding kiest u voor scheidingsmediation of het uitvechten in de rechtbank.

 

Stap 3 – Advies en afspraken vastleggen

Na enkele gesprekken zal Mr. Eugène van Hemert een realistisch advies opstellen. Zaken als de verdeling van het vermogen, eventuele partneralimentatie en regelingen voor de kinderen (omgang, gezag, alimentatie) komen aan bod. Dit advies dient ter onderhandeling.  Na afloop hiervan zullen de definitieve afspraken worden vastgelegd in een aantal documenten: het echtscheidingsconvenant en (als er kinderen zijn) het ouderschapsplan.

 

Stap 4 – Echtscheidingsverzoek naar rechtbank

Een advocaat zal een officieel echtscheidingsverzoek naar de rechtbank sturen. Dit verzoek kan namens beide partners gezamenlijk worden ingediend, maar kan ook namens een van beide partners worden gedaan. In het verzoekschrift zal de advocaat de rechtbank vragen om de echtscheiding uit te spreken. Daarnaast kan de rechter in dit verzoekschrift ook gevraagd worden om een uitspraak te doen over partneralimentatie, kinderalimentatie, de verdeling van de gemeenschap en het gezag en de omgang met kinderen. Een verzoekschrift kan gezamenlijk (namens beide partners) worden ingediend, maar kan ook eenzijdig (door een van beide partners) worden ingediend. Als er sprake is van een eenzijdig verzoekschrift, dan krijgt de andere partner van de rechtbank de gelegenheid om schriftelijk te reageren door middel van het indienen van een verweerschrift. Als dit verweerschrift door de rechtbank ontvangen is, zal er een zitting worden ingepland. Tijdens deze zitting zullen alle zaken rondom de echtscheiding besproken worden. Enkele weken na deze zitting zal de rechtbank schriftelijk uitspraak doen.

 

Stap 5 – Afgifte beschikking en inschrijving beschikking

De rechtbank stuurt de uitspraak (in vakjargon: de beschikking) naar de advocaat (of naar beide advocaten). Daarmee is de echtscheiding nog niet definitief. De beschikking moet nog worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Pas als de echtscheiding is ingeschreven zijn partijen gescheiden. Mocht de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking om welke reden dan ook niet plaatsvinden, dan blijven partijen gehuwd.

 

Kosten echtscheidingsadvocaat

Echtscheidingsadvocaat Mr. Eugène van Hemert heeft kantoor aan huis (Alkmaar). Daardoor zijn de echtscheidingskosten een stuk lager dan bij grote advocatenkantoren. Bovendien creëert deze huiselijke omgeving een prettige en informele sfeer. U heeft een drukke baan en het is lastig om overdag tijd vrij te maken? Bij Eugène van Hemert kunt u ook terecht in de avonduren en in het weekend. Meer weten over de mogelijkheden en kosten van echtscheiding? Bel voor een oriënterend gesprek: 072-5129585 / 06-12096321 of kijk op de pagina tarieven echtscheidingsadvocaat.