Advocatenkantoor Rembrandtkwartier 

Scheidingsbemiddelaar en echtscheidingsadvocaat

Eugène van Hemert is sinds 1988 werkzaam als advocaat. Hij is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Dit omvat scheidingsbemiddeling, kinderalimentatie, echtscheiding, ontkenning vaderschap en vaststelling vaderschap. Sinds het jaar 2000 houdt Eugène van Hemert zich voor het grootste deel van zijn werktijd bezig met scheidingsbemiddeling. Daarbij beschikt Eugene van Hemert als echtscheidingsadvocaat en scheidingbemiddelaar over specialistische kennis op het terrein van het opstellen van een ouderschapsplan, partner- en kinderalimentatie en huwelijksvermogensrecht.

 

Kinderalimentatie

Op zijn tijd houdt mr. Eugène van Hemert toch nog van een robbertje vechten in de rechtszaal, min of meer als tegenwicht voor alle bemiddelingen (niets menselijks is hem vreemd). Omdat hij ook erg van rekenen houdt, besteedt mr. Eugène van Hemert een deel van zijn werktijd aan alimentatieprocedures voor eén partij. Dit kan zowel gaan om een verzoek om kinderalimentatie te laten vaststellen, als om een verweer wanneer door de wederpartij ten onrechte om (een té hoge) (kinder)alimentatie wordt verzocht. ln beide gevallen staat voorop dat Eugène van Hemert aan de hand van schriftelijke bewijsstukken uw verhaal bij de rechter naar voren brengt.

 

Haarlemse Orde van Advocaten

Eugène van Hemert heeft van 1995 tot 2003 deel uitgemaakt van het bestuur van de Haarlemse Orde van Advocaten (Raad van Toezicht) en is van 2003 tot 2010 lid geweest van het landelijke advocatenparlement (College van Afgevaardigden), de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

 

 

Geregistreerde rechtsgebieden

Mr. Eugène van Hemert heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd.Personen- en Familierecht: scheidingsbemiddeling, kinderalimentatie, omgang, ouderschap en erkenning, bijzonder curator, internationaal privaatrecht.
Deze registratie verplicht elk kalenderjaar volgende normen van de Nederlandse orde van advocaten tot het behalen van 10 accreditatiepunten op ieder geregistreerd rechtsgebied.

 

Bij de Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS) zijn advocaten aangesloten die gespecialiseerd zijn in familierecht (echtscheidingsbemiddeling, alimentatie, echtscheiding, omgang, afstamming). Een groot aantal van de aangesloten leden heeft zich bovendien gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator na een intensieve opleiding en training. Ga naar de website van vFAS voor meer informatie.

 

Openingstijden in de avonduren en in het weekend

Advocatenkantoor Rembrandtkwartier richt zich met name op scheidingsbemiddeling voor c.q. rechtshulpverlening aan de werkende mens. Een echtscheiding of alimentatieprocedure kost niet alleen (een hoop) geld, maar vraagt vaak ook een hoop tijd. Doordat ik ook in de avonduren en in de weekenden beschikbaar ben voor het voeren van een bespreking met u, hoeft u in ieder geval geen extra vrije dagen op te nemen voor het voeren van een bespreking met uw advocaat of mediator.

 

Advocatenkantoor Rembrandtkwartier te Alkmaar
Mr. Eugène van Hemert
E-mail : info@ak-rk.nl
Telefoon: 072 512 9585 / 06-12096321

Lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
(gecertificeerd N M l-mediator)

 

Waarneming

Advocatenkantoor Rembrandtkwartier beschikt over professionele waarneming bij langdurige ziekte of langdurige afwezigheid. Bij algemene verhindering van mr. Eugène van Hemert kunt u contact opnemen met mevrouw mr. J. ’t Hart, Kennermerplein 20 te 2011 MJ Haarlem, tel: 023-3690238, e-mail: info@thartadvocatuur.nl.

 

Beroepsaansprakelijkheid

Mr. Eugène van Hemert is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag ter hoogte van € 500.000,- per gebeurtenis bij verzekeringsmaatschappij AON te Rotterdam onder polisnummer.