Tarieven scheidingsbemiddeling & echtscheidingsadvocaat

Ik maak graag duidelijke afspraken over de kosten die u kunt gaan maken. Bij aanvang van uw zaak bespreken wij mijn uurtarief en probeer ik een zo goed mogelijke inschatting te maken van de te besteden tijd. Advocatenkantoor Rembrandtkwartier verleent ook rechtsbijstand op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand.  

 

Voordelen van Advocatenkantoor Rembrandtkwartier

 

Bel of mail Mr. Eugène van Hemert: ☎ 072-5129585 📱 06-12096321 📧 info@ak-rk.nl

 

Uurtarief

De benodigde uren in uw zaak zijn lastig vooraf in te schatten. Advocatenkantoor Rembrandtkwartier hanteert een vast uurtarief, exclusief 21% BTW. Vraag vrijblijvend mijn uurtarief.  

 

Vaste prijs

In bepaalde gevallen (bijvoorbeeld mediation, advies of second opinion) bestaat de mogelijkheid een vaste prijs af te spreken. De hoogte van de prijs is afhankelijk van de spoedeisendheid en de complexiteit van de zaak. Vraag gerust een prijsopgave.  

 

Extra kosten scheiding

Naast de kosten van juridische bijstand van de scheiding (advocaat of mediator) moeten er ook nog griffierechten worden betaald en de kosten van de door de rechtbank verplichte uittreksels van de gemeente, zoals bijvoorbeeld een GBA uittreksel of een uittreksel uit het  huwelijksgoederenregister. Bij de verdeling van de woning of aandelen moeten ook nog de kosten van een notaris worden betaald. Verder kan je nog denken aan de kosten van een ingeschakelde fiscaal adviseur, een accountant of een verzekeringsadviseur.  

 

Rechtsbijstand

Over het algemeen vallen de kosten van een echtscheiding niet onder de dekking van uw rechtsbijstandsverzekering. Dit kan anders zijn bij mediation of alimentatie. Check uw polisvoorwaarden. Advocatenkantoor Rembrandtkwartier verleent ook rechtsbijstand op basis van de door de overheid gefinancierde rechtshulp. De mogelijkheid tot gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) is afhankelijk van uw inkomen en/of vermogen. U kunt dit zelf verifiëren via www.rvr.org.